Σχετικά

itSer_ Στην άλλη πλευρά του server


Το itSer.gr είναι μία πρωτοβουλία φοιτητών του τμήματος που προέκυψε κατόπιν ανάγκης για προσφορά στο ίδρυμα και τη φοιτητική κοινότητα. Σκοπός μας είναι αρχικά η απόκτηση γνώσης και κατόπιν η απλοποίηση και διάδοση της χρήσιμης πληροφορίας προς όφελος των φοιτητών, ιδιαιτέρως των νεοεισαχθέντων. Ακόμη θα θέλαμε αυτό το εγχείρημα να είναι το ερέθισμα ώστε ακόμη περισσότεροι συνάδελφοι να ασχοληθούν με πραγματικές εφαρμογές των εργαλείων της Επιστήμης μας.

— Δημιουργήθηκε, συντηρείται και εξελίσσεται εξ' ολοκλήρου από φοιτητές του τμήματος, εθελοντικά.

Ιδρυτές / Δημιουργοί

 

Αργύρης
Γεωργιάδης

e-mail LinkedIne-mail argy@itser.gr

Ανέστης
Ζιούλης

e-mail LinkedIne-mail anestis@itser.gr

 

Συντονιστές

Στέφανος
Βέρτκας

e-mail LinkedIne-mail stefvert@itser.gr

Ανδρέας
Μητρούσης

e-mail LinkedIne-mail andrmitr@itser.gr

Χαράλαμπος
Σεμενλίδης

e-mail LinkedIne-mail xaralambos98@itser.gr

Σύνδεση