Πρόγραμμα Σπουδών

Προβολή κατηγορίας:Αναλυτικές Πληροφορίες


Η διάρκεια των σπουδών είναι πέντε (5) έτη ή δέκα (10) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει συνολικά εβδομήντα δύο (72) μαθήματα.

  • Τα σαράντα (40) εξ αυτών είναι γενικά και πρέπει να τα περάσετε όλα.
  • Τα είκοσι επτά (27) είναι επιλογής, θα πρέπει να διαλέξετε μερικά εξ’ αυτών. (αναλυτικά παρακάτω)
  • Τα πέντε (5) είναι προαιρετικά και δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση τους.

Στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα έχετε κυρίως μαθήματα γενικής κατεύθυνσης τα οποία εμπλουτίζονται σποραδικά με κάποια προαιρετικά και επιλογής.

Τα προαιρετικά μαθήματα δεν συνδράμουν στον γενικό βαθμό αλλά φαίνονται στην αναλυτική βαθμολογία. Επίσης προαιρετική είναι και η πρακτική άσκηση, την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε από το όγδοο (8) εξάμηνο και έπειτα.

Τα μαθήματα επιλογής τα διαλέγετε από το έκτο (6) έως το ένατο (9) εξάμηνο χωρίς κάποιον υποχρεωτικό περιορισμό κατεύθυνσης:

  • Έκτο (6) – 1 από τα 3 μαθήματα επιλογής.
  • Έβδομο (7) – 1 από τα 3 μαθήματα επιλογής.
  • Όγδοο (8) – 6 από τα 10 μαθήματα επιλογής
  • Ένατο (9) – 6 από τα 11 μαθήματα επιλογής

 

Δήλωση μαθημάτων

Η δήλωση των μαθημάτων γίνετε μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας (e-gram) και είναι υποχρεωτική. Μπορείς να δηλώνεις έως 9 μαθήματα ανά εξάμηνο/εξεταστική. Ξεκινώντας πάντα από τα χρωστούμενα των μικροτέρων εξαμήνων μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός αυτός.

Επι παραδείγματι, αν είσαι 4ο εξάμηνο και χρωστάς 4 μαθήματα απο το 2ο, θα διαλέξεις αναγκαστικά τα 4 από το 2ο πριν διαλέξεις από το 4ο εξάμηνο τα υπολοιπόμενα 5. Δηλαδή θα αναγκαστείς να αφήσεις εκτός 1 μάθημα του τετάρτου.

 

Πτυχίο

Πτυχίο θα λάβεις με το πέρας πενήντα τεσσάρων (54) μαθημάτων και επιτυχούς παρουσίασης της διπλωματικής σου η οποία ολοκληρώνεται το 10ο και τελευταίο εξάμηνο και είναι αποκλειστικά δι’ αυτήν.

 

 

Πληροφορίες Σελίδας

Μπορείς από τα φίλτρα των μαθημάτων παραπάνω να δείς τις διάφορες κατηγορίες που εμπίπτουν τα μαθήματα για να κάνεις τις επιλογές σου. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο του κάθε μαθήματος μπορείς να βρείς αναλυτικότερες πληροφορίες για το μάθημα, ποιός καθηγητής το διδάσκει, υλικό για εκμάθηση/βοήθεια και εν τέλει να κάνεις όσες ερωτήσεις θέλεις στο φόρουμ ή να βοηθήσεις άλλους να λύσουν τις απορίες τους.

 

*Πληροφορίες για την ολοκλήρωση των παραπάνω βρέθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα.