Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δίκτυα Υπολογιστών
11/09/2019
Δομές Δεδομένων
11/09/2019

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Προαιρετικό


Καθηγητής: Βασιλείου Έφη

Δυσκολία: Εύκολο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2


Διδακτικές μονάδες: 3

Σκοπός και στόχοι


Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι σπουδαστές ένα δομημένο εννοιολογικό υπόβαθρο το οποίο θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν την λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών και να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές του Management. Αποκτούν τις γνώσεις που θα χρειασθούν σαν μέλη επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Οικονομικοί Οργανισμοί ( έννοια – όροι – διακρίσεις).
 • Η επιχείρηση ως μορφή Οικονομικού Οργανισμού.
 • Τα συστατικά μέρη της επιχείρησης.
 • Το περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Διακρίσεις των επιχειρήσεων.
 • Επιχειρηματικές λειτουργίες.
 • Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης.
 • Η έννοια και το περιεχόμενο του Management.
 • Η υποκινητική λειτουργία του Management.
 • Οι βασικές αρχές και λειτουργίες του Management.
 • Οι σύγχρονες τάσεις στην Οργάνωση και Διοίκηση.
 • Ο ρόλος των Διοικητικών στελεχών στα διάφορα επίπεδα Διοίκησης.
 • Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης.
 • Έννοια και σημασία της επικοινωνίας.
 • Η διαδικασία της επικοινωνίας.
 • Μέθοδοι επικοινωνίας.
 • Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία και αντιμετώπισή τους.
 • Επιχειρησιακή επικοινωνία.
 • Επικοινωνία Ομάδων.

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση