Δίκτυα Υπολογιστών

Αριθμητική Ανάλυση και Επιστημονικός Προγραμματισμός
10/09/2019
Διοίκηση Επιχειρήσεων
11/09/2019

Δίκτυα Υπολογιστών

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Γενική


Καθηγητής: Χειλάς Κωνσταντίνος


Συνεργάτης: Πολίτης Αναστάσιος


Συνεργάτης: Τσιπουρίδου Δέσποινα

Δυσκολία: Μέτριο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2+2


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Το μάθημα αποτελεί μια πρώτη επαφή των σπουδαστών με τις τεχνολογίες των δικτύων δεδομένων. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και οι πρακτικές της δικτύωσης υπολογιστών. Γίνεται εισαγωγή στις έννοιες της αρχιτεκτονικής των επιπέδων, της υπηρεσίας και του πρωτοκόλλου, της ενθυλάκωσης, της μεταγωγής πακέτου, της κωδικοποίησης των δεδομένων, και περιγράφονται οι λειτουργίες του φυσικού επιπέδου, οι βασικές διεπαφές (RS232, Χ.21, RS499, RJ45,…), το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων, οι μέθοδοι πρόσβασης στο μέσο και οι κυρίαρχες τεχνολογίες τοπικών δικτύων (Ethernet, Token Ring, FDDI, WiFi, …). Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές και τα συστατικά της δομημένης καλωδίωσης (σχεδιαστικές αρχές, εξαρτήματα, προδιαγραφές καλωδίων χαλκού και οπτικών ινών, συνδετήρες, πρίζες, τεκμηρίωση και μέτρηση ποιότητας εγκατεστημένης καλωδίωσης). Επίσης, στο εργαστηριακό μέρος γίνεται μια πρώτη παρουσίαση των βασικών εντολών διάγνωσης προβλημάτων σε δίκτυα δεδομένων (ping, traceroute, netstat κλπ).

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Διαστρωματωμένα πρωτόκολλα. Το πρότυπο OSI/ISO. Αντιστοίχιση με το TCP/IP.
 • Υπηρεσία, πρωτόκολλο, σημείο διεπαφής, στοίβα πρωτοκόλλων.
 • Προτυποποίηση στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα.
 • Τοπολογίες δικτύων, τεχνικές μετάδοσης και τεχνικές μεταγωγής.
 • Ταχύτητα και χωρητικότητα καναλιού.
 • Αναγνώριση και διόρθωση σφαλμάτων.
 • Ψηφιακή μετάδοση ψηφιακών σημάτων. Κωδικοποίηση δεδομένων.
 • Μέσα μετάδοσης (καλώδια χαλκού, οπτικές ίνες).
 • Αρχές δομημένης καλωδίωσης. Μελέτη περιπτώσεων δομημένης καλωδίωσης.
 • Τεχνικές επανεκπομπής στο δεύτερο επίπεδο. ABP, GBN, SRP.
 • Τεχνικές πρόσβασης στο μέσο. Aloha, CSMA/CD, CSMA/CA, Token.
 • Συνήθεις τεχνολογίες τοπικών δικτύων: Ethernet, TokenRing, FDDI, WiFi (ΙΕΕΕ 802.11).
 • Ευρυζωνικές τεχνολογίες κοντά στον χρήστη (xDSL, FTTC, FTTH, LMDS).
 • Κατασκευή και εγκατάσταση τοπικών δικτύων.

 

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές και έννοιες των δικτύων δεδομένων
 • Να κατανοούν τη λογική των διαστρωματωμένων πρωτοκόλλων, τη χρησιμότητα του προτύπου OSI/ISO ως μοντέλου για την εποπτεία της λειτουργίας των διαφόρων πρωτοκόλλων.
 • Να γνωρίζουν τη λειτουργία τεχνολογιών τοπικών δικτύων όπως τα δίκτυα τύπου Ethernet και WiFi
 • Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές δομημένης καλωδίωσης.
 • Να μπορούν να εφαρμόσουν τις παραπάνω γνώσεις σε ένα πραγματικό περιβάλλον δικτύου.
 • Να εκτελέσουν βασική αποσφαλμάτωση σε ένα δίκτυο υπολογιστών

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση