Θεωρία της Πληροφορίας

Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
11/09/2019
Μηχανική Μάθηση
11/09/2019

Θεωρία της Πληροφορίας

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Γενική


Καθηγητής: Πολίτης Αναστάσιος

Δυσκολία: Μέτριο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Το μάθημα αποσκοπεί στο να παράσχει στο σπουδαστή βασικές γνώσεις της θεωρίας πληροφοριών και κωδίκων. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται απαραίτητες για τη μελέτη και ανάλυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και για την κατανόηση τεχνικών κωδικοποίησης δεδομένων που στοχεύουν είτε στην συμπίεση δεδομένων είτε στην αντιμετώπιση των συνεπειών του θορύβου.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Μέτρο της πληροφορίας. Μέση πληροφορία – Εντροπία
 • Πηγή πληροφορίας. Σύνθετη πηγή πληροφορίας.
 • Συνδετική και υπό συνθήκη εντροπία. Διαπληροφορία.
 • Δίαυλος πληροφορίας και χωρητικότητα διαύλου.
 • Εντροπία θορύβου. Εντροπία διαύλου.
 • Χαρακτηριστικοί δίαυλοι πληροφορίας.
 • Υπολογισμός χωρητικότητας με την τεχνική Muroga.
 • Κωδικοποίηση και βασικές κατηγορίες κωδίκων.
 • Μέσο μήκος κώδικα. Βέλτιστος κώδικας
 • Αθόρυβη κωδικοποίηση – 1ο θεώρημα Shannon.
 • Απλοί κώδικες μεταβλητού μήκους.
 • Ενθόρυβη κωδικοποίηση – 2ο θεώρημα Shannon.
 • Κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων.
 • Κυκλικοί κώδικες

 

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να μπορούν:

 • Να εκτιμούν την πληροφορία που περιέχει έχει σύνολο δεδομένων.
 • Να υπολογίζουν την εντροπία μίας πηγής πληροφορίας.
 • Να υπολογίζουν τη χωρητικότητα ενός απλού δίαυλου πληροφορίας.
 • Να κατανοούν τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται κάθε τεχνική κωδικοποίησης δεδομένων.
 • Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων απλών κωδίκων ανίχνευσης και διόρθωσης σφάλματος

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση