Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Λογισμικού

Οπτικές Επικοινωνίες
11/09/2019
Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική
11/09/2019

Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Λογισμικού

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Γενική


Καθηγητής: Λάντζος Θεόδωρος

Δυσκολία: Μέτριο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον φοιτητή με τα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα και την ανάπτυξη εφαρμογών σε αυτά. Γίνεται σχεδίαση διεπεφών (interfaces) με χρήση αντικειμένων από βιβλιοθήκες και εμπέδωση του οδηγούμενου-από-συμβάντα προγραμματισμού στην ανάπτυξη εφαρμογών, την γνωριμία με πλήθος αντικειμένων από βιβλιοθήκες (χρησιμότητα, λειτουργικότητα, χαρακτηριστικά, προγραμματισμός) και την εμπέδωση των δυνατοτήτων του κάθε προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Γίνεται εισαγωγή στο μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού MVC (Model-ViewController) όπου η εφαρμογή διαιρείται σε τρία μοντέλα και η σχεδίαση MVC ορίζει και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μοντέλων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή στα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ SCRIPT για το Web με JavaScript
  Δημιουργία απλών script σε JavaScript
  Εργασία με το μοντέλο αντικειμένου Document (DOM)
  Χρήση μεταβλητών, strings και πινάκων
  Χρήση συναρτήσεων και αντικειμένων
  Έλεγχος ροής με συνθήκες και βρόχους
  Χρήση ενσωματωμένων συναρτήσεων και βιβλιοθηκών
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ AJAX
  Ο Πυρήνας της Ajax - το Αντικείμενο XMLHTTPRequest
  Συνομιλία με τον διακομιστή
  Χρήση των επιστρεφόμενων δεδομένων
  Η πρώτη εφαρμογή Ajax
 • ΣΥΓΓΡΑΦΗ SCRIPT ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΜΕ PHP
  Γνωριμία με την PHP
  Μεταβλητές
  Έλεγχος ροής
  Συναρτήσεις
  Χρήση κλάσεων
 • ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ AJAX
  Επιστροφή Δεδομένων σαν Κείμενο
  AHAH - Ασύγχρονη HTML και HTTP
  Επιστροφή Δεδομένων σαν XML
  Web Services και τα Πρωτόκολλα REST και SOAP
 • Το περιβάλλον Laravel,
  Routing,
  Views,
  Forms,
  Σύνδεση με βάση δεδομένων,
  MVC & REST,
  Controllers,
 • Ανάπτυξη projects

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση