Γραμμικός Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση

Βιομηχανική Πληροφορική
10/09/2019
Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης
11/09/2019

Γραμμικός Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Λογισμικού


Καθηγητής: Βαρσάμης Δημήτριος

Δυσκολία: Εύκολο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης με τη βοήθεια του Γραμμικού Προγραμματισμού. Η χρήση του λογισμικού πακέτου LINDO καθιστά δυνατή την υλοποίηση και μελέτη των μεθόδων που παρουσιάζονται στη θεωρία.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγικές Έννοιες
 • Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό
 • Γραφική επίλυση των προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού.
 • Ανάλυση ευαισθησίας των προβλημάτων σύμφωνα με την γραφική λύση.
 • Βασικές λύσεις
 • Μέθοδος Simplex
 • Ειδικές περιπτώσεις της μεθόδου Simplex
 • Ανάλυση ευαισθησίας των αντίστοιχων προβλημάτων.
 • Ακέραιος Προγραμματισμός
 • Δυαδικός Προγραμματισμός
 • Ειδικά προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού
 • Πρόβλημα μεταφοράς, Πρόβλημα ανάθεσης, Cutting Stock Problem
 • Λογισμικό Lindo

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • να μοντελοποιεί ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης.
 • να σχεδιάζει την εφικτή περιοχή και να εντοπίζει τη βέλτιστη λύση.
 • να εφαρμόζει τη μέθοδο Simplex
 • να μοντελοποιεί και να επιλύει προβλήματα ακέραιου και δυαδικού προγραμματισμού.
 • να αναγνωρίζει τα προβλήματα μεταφοράς και τις ειδικές περιπτώσεις αυτών
 • να χρησιμοποιεί το LINDO σε προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού.

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση