Λογική Σχεδίαση

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
11/09/2019
Μαθηματικά Ι
11/09/2019

Λογική Σχεδίαση

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Γενική


Καθηγητής: Καλόμοιρος Ιωάννης

Δυσκολία: Εύκολο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Το μάθημα αποτελεί βασική εισαγωγή στα συστήματα αρίθμησης, στην Άλγεβρα Boole και στις συναρτήσεις Boole, στις λογικές πύλες, στη σχεδίαση και απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Γίνεται εισαγωγή στις βασικές συνδυαστικές δομές, (αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, κωδικοποιητές), στους συγκριτές και στα βασικά αριθμητικά κυκλώματα. Εισαγωγή στους ψηφιακούς κώδικες.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Δυαδική αναπαράσταση αριθμών, δυαδικό/οκταδικό/δεκαεξαδικό σύστημα αναπαράστασης.
 • Aναπαράσταση αρνητικών ακεραίων, πράξεις με μη προσημασμένους και προσημασμένου αριθμούς, αναπαράσταση κλασματικών αριθμών, πράξεις με αρχιτεκτονική κινητής υποδιαστολής.
 • Άλγεβρα Boole, εισαγωγή στη Μαθηματική Λογική, Συνοπτική εισαγωγή στη Θεωρία Συνόλων, Αξιωματικός ορισμός της Άλγεβρας Boole.
 • Συναρτήσεις Boole, Ελαχιστόροι, Μεγιστόροι, έκφραση τυχούσας συνάρτησης.
 • Λογικές πύλες και παραδείγματα υλοποίησης συναρτήσεων Boole, συνδυαστική λογική δύο επιπέδων.
 • Απλοποίηση συναρτήσεων μίας και πολλών μεταβλητών, πίνακες Karnaugh, ελαχιστοποίηση McCluskey.
 • Βασικές συνδυαστικές δομές: Aποκωδικοποιητές και ROM. Πολυπλέκτες, κωδικοποιητές, συγκριτές.
 • Αριθμητικά κυκλώματα, αθροιστές/αφαιρέτες.
 • Κώδικες (BCD, Gray).

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να κατανοεί:

 • Τα συστήματα αρίθμησης και τις βασικές πράξεις μη προσημασμένων και προσημασμένων αριθμών, την παράσταση κλασματικών αριθμών στο δυαδικό σύστημα και τις πράξεις με
  αρχιτεκτονική κινητής υποδιαστολής.
 • Τα βασικά θεωρήματα της Άλγεβρας Boole και την αρχή του δυϊσμού
 • Τις συναρτήσεις Boole και την υλοποίησή τους με πύλες
 • Τις τεχνικές απλοποίησης των λογικών συναρτήσεων
 • Τις βασικές συνδυαστικές δομές (πολυπλέκτες αποκωδικοποιητές, συγκριτές και αριθμητικά κυκλώματα)

 

Εξέταση Μαθήματος

Υπάρχει περίπτωση να βάζει τέστ την ώρα της θεωρίας, όπως και κάποια πρόοδο. Αυτά θα προσμετρούντε στην τελική βαθμολογία και θα σας βοηθούν να ανεβάσετε τον βαθμό σας. Θα υπάρχουν θεωρητικές ερώτησεις και ασκήσεις στην τελική εξέταση.

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση