Συστήματα Πολυμέσων

Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων
11/09/2019
Τεχνολογία Λογισμικού
11/09/2019

Συστήματα Πολυμέσων

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Υλικού


Καθηγητής: Νικολαΐδης Αθανάσιος

Δυσκολία: Μέτριο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές έννοιες και τις σύγχρονες τεχνικές του τεχνολογικού τομέα των πολυμέσων που εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό. Τα συστήματα πολυμέσων συντίθενται από ετερογενείς κλάδους της πληροφορικής των επικοινωνιών και της φυσικής.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Βασικοί ορισμοί και έννοιες. Είδη μέσων. Είδη πολυμεσικών συστημάτων.
 • Αναλογικό και ψηφιακό. Μετατροπή. Αναπαραστάσεις ψηφιακών μέσων.
 • Χρώμα. Χρωματικοί χώροι.
 • Συμπίεση. Απωλεστική και μη συμπίεση. Συμμετρική και μη συμπίεση.
 • Συμπίεση εικόνας. JPEG και JPEG 2000. Συμπίεση με fractals. Μετάδοση συμπιεσμένης εικόνας.
 • Συμπίεση βίντεο. Η.261, Η.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264.
 • Συμπίεση ήχου. MPEG-1, MPEG-2, Dolby AC-2 και AC-3, MPEG-4. Πρότυπο MIDI.
 • Συμπίεση γραφικών. 2D και 3D γραφικά. VRML, X3D, MPEG-4, Java 3D.
 • Δικτύωση πολυμέσων (ασύρματη και μη).
 • Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων.
 • Βάσεις δεδομένων πολυμέσων. Αναζήτηση πληροφορίας. Πολυμεσικά πλαίσια

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Αναφέρει στοιχεία σχετικά με την ψηφιακή αναπαράσταση της πολυμεσικής πληροφορίας.
 • Εξηγεί και εφαρμόζει τεχνικές συμπίεσης πολυμεσικής πληροφορίας, αποθήκευσής της σε πολυμεσικά αποθηκευτικά μέσα και ανάκτησής της.
 • Αναφέρει πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές πολυμέσων, τα κυριότερα διεθνή πρότυπα και τις βασικές εφαρμογές ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών.

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση