Παιδαγωγικά

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών
11/09/2019
Προγραμματισμός Μικροελεγκτών
11/09/2019

Παιδαγωγικά

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Προαιρετικό


Καθηγητής: Τσίτσος Στυλιανός

Δυσκολία: Εύκολο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2


Διδακτικές μονάδες: 3

Σκοπός και στόχοι


Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των σύγχρονων αντιλήψεων της Παιδαγωγικής ως επιστήμης. Αντικείμενο είναι η αγωγή και η μόρφωση του αναπτυσσόμενου ατόμου και η συνολική και ισομερής ψυχοσωματική ανάπτυξη του οργανισμού του, με σκοπό την καλλιέργεια των διανοητικών ικανοτήτων και την διάπλαση του χαρακτήρα του ως μονάδος και ως μέλους της κοινωνίας. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες θέσεις σχετικά με τις έμφυτες καταβολές του ατόμου και την εξέλιξη των νοητικών ικανοτήτων της μνήμης, της προσοχής της παρατηρητικότητας, της δημιουργικότητας της κρίσης κ.α.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Έννοια και αντικείμενο της Παιδαγωγικής. Η Παιδαγωγική ως επιστήμη
  • Βασικοί παιδαγωγικοί όροι: Αγωγή, Μόρφωση, Παιδεία, Διδασκαλία, μαθητής και παιδαγωγός.
  • Κληρονομικότητα και περιβάλλον.
  • Παράγοντες αγωγής: οικογένεια, σχολείο, κοινωνία, εκκλησία κράτος.
  • Μέσα αγωγής και διδασκαλίας: επιβράβευση, ενθάρρυνση, νουθεσία, επίπληξη, απειλή, τιμωρία, ελευθερία, πειθαρχία, κίνητρα στη διδασκαλία και την μάθηση, τεχνολογία στην εκπαίδευση
  • Μέθοδοι της Παιδαγωγικής

 

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις σύγχρονες αντιλήψεις της Παιδαγωγικής ως επιστήμης.
  • Να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές σε πραγματικό σχολικό περιβάλλον, εφ’ όσον κληθούν να διδάξουν μαθήματα σχετιζόμενα με την Πληροφορική, τους Η/Υ και τις Τηλεπικοινωνίες.

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση