Προγραμματιστικές εφαρμογές στο διαδίκτυο

Προγραμματισμός Μικροελεγκτών
11/09/2019
Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων
11/09/2019

Προγραμματιστικές εφαρμογές στο διαδίκτυο

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Γενική


Καθηγητής: Βολογιαννίδης Σταύρος

Δυσκολία: Εύκολο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Ο προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών είναι ένα πολύ ευρύ αντικείμενο το οποίο εξελίσσεται διαρκώς. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζεται η HTML (HyperText Markup Language) και το CSS (Cascade Style Sheet), η γλώσσα προγραμματισμού PHP, βασικές αρχές βάσεων δεδομένων, οι διαδικασία σύνδεσης μιας βάσης με εφαρμογές PHP, ο προγραμματισμός μέσω JavaScript αλλά και οι βασικές αρχές συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου.
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με το προγραμματισμό σε πλατφόρμες WAMP (Windows, Apache, MYSQL, PHP) και καλούνται να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες διαδικτυακές εφαρμογές.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην στο διαδικτυακό προγραμματισμό
 • Εισαγωγή στην HTML
 • Διαχωρισμός σχεδίασης από το περιεχόμενο – CSS (Cascade Style Sheet)
 • Εισαγωγή στο REST
 • Server side scripting - PHP Hypertext Preprocessor
 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός στην PHP
 • Εισαγωγή στην MYSQL
 • Συνεργασία PHP και MYSQL
 • Εισαγωγή στη JavaScript
 • Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)

 

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Είναι σε θέση να συγγράψουν στατικές σελίδες με χρήση HTML και CSS
 • Είναι σε θέση να προγραμματίσουν δυναμικές διαδικτυακές εφαρμογές σε PHP
 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές των βάσεων δεδομένων αλλά και την σύνδεση αυτών με την PHP
 • Μπορούν να υλοποιήσουν ένα διαδραστικό γραφικό περιβάλλον σε JavaScript
 • Γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου.

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


03/11/2019

Αναβολή παραδόσεων θεωρίας του μαθήματος «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο διαδίκτυο»

Οι παραδόσεις της θεωρίας του μαθήματος «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο διαδίκτυο» της 4/11/2019 και 11/11/2019 αναβάλλονται. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν την Πέμπτη 21/11/2019 στις 8:00 στην 302 […]

Όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση