Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης
11/09/2019
Μεθοδολογία Προγραμματισμού
11/09/2019

Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Γενική


Καθηγητής: Τσιμπίρης Αλκιβιάδης

Δυσκολία: Εύκολο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δοθούν στους σπουδαστές οι απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων με έξυπνο και αποδοτικό τρόπο. Με μια εμπεριστατωμένη και περιεκτική εξέταση, προσπαθούμε να εστιάσουμε στα σημαντικότερα ζητήματα των βάσεων δεδομένων. Ο απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να μπορούν οι σπουδαστές, να δημιουργούν και να σχεδιάζουν εφαρμογές ώστε να χρησιμοποιούν να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τα δεδομένα μιας ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Σύντομη ανασκόπηση των κυριότερων εννοιών των βάσεων δεδομένων
 • Εννοιολογικά Μοντέλα
 • Λογικά Μοντέλα Υλοποίησης
 • Συναρτησιακές εξαρτήσεις και Κανονικοποιήσεις, KM-BC, 4KM, 5KM, KM-ΠΟ/Κ .
 • Εμφωλευμένα ερωτήματα, περιορισμοί ακεραιότητας και όψεις στην SQL.
 • Επεκτάσεις SQL. Διαδικασίες, συναρτήσεις, σκανδάλες.
 • Ανάκαμψη και συναλλαγές
 • Ταυτοχρονισμός
 • Ασφάλεια
 • Κρυπτογράφηση
 • Μεθοδολογία συσχέτισης και σύνδεση βάσεων δεδομένων με γλώσσες προγραμματισμού και προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
 • Αντικείμενο-Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων .NoSQL Βάσεις Δεδομένων
 • Ευρετήρια
 • Σύγχρονα Θέματα Βάσεων Δεδομένων
 • Εισαγωγή στην XML-JSON

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση