Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων

Προγραμματιστικές εφαρμογές στο διαδίκτυο
11/09/2019
Συστήματα Πολυμέσων
11/09/2019

Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Λογισμικού


Καθηγητής: Αναστασίου Χρήστος

Δυσκολία: Μέτριο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της μαθηματικής προσομοίωσης φυσικών συστημάτων. Έμφαση δίνεται στη μοντελοποίηση μηχανικών και ηλεκτρικών διατάξεων, στην αναλυτική και αριθμητική επίλυση των διαφορικών εξισώσεων που τις διέπουν, στα δίκτυα Petri, στις γεννήτριες τυχαίων αριθμών και στους ελέγχους τυχαιότητας. Οι μαθηματικές έννοιες εφαρμόζονται σε προβλήματα της καθημερινότητας και σε θέματα μηχανικού.

Στο εργαστηριακό μέρος παρουσιάζονται οι βασικές δυνατότητες του λογισμικού Simulink στην αριθμητική επίλυση ανάλογων ζητημάτων.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Αναλυτικά (μαθηματικά) μοντέλα. Αναλυτική επίλυση βασικών διαφορικών εξισώσεων
 • Μοντέλα ιστού
 • Σύστημα ανάρτησης ελατηρίου-κυκλώματα RLC
 • Προσομοίωση δραστηριοτήτων
 • Δίκτυα Petri
 • Γεννήτριες τυχαίων αριθμών
 • Έλεγχος τυχαιότητας
 • Παραγωγή τυχαίων δειγμάτων
 • Μέθοδος Monte Carlo
 • Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων: μέθοδοι Euler, Runge-Kutta
 • Χώρος φάσης, τροχιές, συμπεριφορά λύσης
 • Μοντέλα Volterra, επιδημίας και εκκρεμούς

 

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές έννοιες της προσομοίωσης.
 • Κατανοούν τον αναλυτικό τρόπο επίλυσης απλών μορφών συνήθων διαφορικών εξισώσεων(γραμμικές με σταθερούς συντελεστές)
 • Κατανοούν τις τεχνικές αριθμητικής επίλυσης απλών μορφών συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης με τις μεθόδους Euler και Runge Kutta.
 • Γνωρίζουν και να δύνανται να εφαρμόσουν τις πραναφερθείσες μαθηματικές έννοιες σε πρακτικά προβλήματα ( π.χ. υπολογισμός της τροχιάς εκκρεμούς, της συμπεριφοράς κυκλώματος RLC, της συμπεριφοράς μιας μηχανικής ανάρτησης, μελέτη αλληλεπίδρασης μεταξύ θηρευτών και θηραμάτων, προσομοίωση εξάπλωσης ιογενούς επιδημίας κ.τ.λ)

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση