Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης

Γραμμικός Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση
11/09/2019
Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
11/09/2019

Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Προαιρετικό


Καθηγητής: Σάλτας Βασίλειος

Δυσκολία: Εύκολο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2


Διδακτικές μονάδες: 3

Σκοπός και στόχοι


Η ζωή του ανθρώπου έχει το προνόμιο της πνευματικής ανάπτυξης που εξελίσσεται ιδιαίτερα στην εποχή μας με τις μεγάλες τεχνικές και επιστημονικές προόδους που επηρεάζουν και καθορίζεται όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις της σύγχρονης ζωής. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών αρχών, σύγχρονων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας κατά τρόπο θεωρητικό και πρακτικό, ώστε να είναι δυνατή η βέλτιστη μετάδοση της ραγδαίας παραγόμενης γνώσης.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Έννοιες και αρχές της διδακτικής
  • Σκοπός και ψυχολογική θεμελίωση της διδασκαλίας
  • Σύγχρονες μέθοδοι της διδασκαλίας
  • Διδακτική μέθοδος
  • Διάρθρωση της διδασκαλίας
  • Σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας
  • Επιλογή, οργάνωση και διάταξη της διδακτικής ύλης
  • Μέθοδοι αξιολόγησης και μέτρησης της προόδου των μαθητών

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση