Τηλεπικοινωνιακή Πολιτική και Ρυθμιστικό Περιβάλλον

Συστήματα Μετρήσεων
11/09/2019
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
11/09/2019

Τηλεπικοινωνιακή Πολιτική και Ρυθμιστικό Περιβάλλον

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Δικτύων


Καθηγητής: Χειλάς Κωνσταντίνος

Δυσκολία: N/A


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 3


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Ο στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει το φοιτητή με τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσει την ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του τεχνικού, νομικού και οικονομικού πλαισίου που επιβάλλονται τόσο από κράτη όσο και από διεθνείς οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα τεχνικά θέματα που αφορούν στη χάραξη πολιτικής και τη ρύθμιση εφαρμογών ασύρματων συστημάτων και τεχνολογιών επικοινωνιών.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών
  o Ιστορική εξέλιξη
  o Σκοπός και λειτουργία
  o Δομή (Τομείς: ITU-T, ITU-R, ITU-D, Διοικητική δομή, Ομάδες Μελέτης)
 • Ο διεθνής κατάλογος κατανομής ζωνών συχνοτήτων
  o Υπηρεσίες κι ερμηνεία του παγκόσμιου Πίνακα κατανομής ζωνών συχνοτήτων
  o Ο Ελληνικός κατάλογος κατανομής ζωνών συχνοτήτων
 • Αναγκαιότητα για πρότυπα και ρύθμιση των Ραδιοεπικοινωνιών
  o Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προτυποποίησης Τηλεπικοινωνιών (ETSI)
  o Ράδιο-Κανονισμοί
  o Αλληλεπίδραση και παρεμβολή μεταξύ ράδιο-υπηρεσιών
  o Βασικοί ορισμοί σχετικοί με το εύρος ζώνης
  o Βασικοί ορισμοί σχετικοί με το ηλεκτρικό πεδίο
  o Θόρυβος
 • Διαχείριση φάσματος συχνοτήτων
  o Διεθνή ζητήματα - Συντονισμός υπηρεσιών
  o Εθνικά ζητήματα
  o Πολιτική Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων
 • Τρόποι διάδοσης ραδιοκυμάτων
  o Κύμα εδάφους
  o Κύμα Ιονόσφαιρας
  o Κύμα ελευθέρου χώρου (οπτική διάδοση)
 • Αδειοδότηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
  o Γενικές και Ειδικές άδειες
  o Η αδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου
 • Τα οικονομικά του Φάσματος
  o Τέλη αδειών
  o Μηχανισμοί αδειοδότησης για πρόσβαση στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων
 • Συγκριτικές Προσφορές
 • Λοταρία
 • Δημοπρασίες
 • Η Οδηγία για τον Ασύρματο και Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό 1999/5/EC (R&TTE)
 • Σημαντικές αγορές στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και νέες τάσεις στην Ρύθμιση
 • Ρύθμιση 4ης γενιάς: Ένα νέο μοντέλο για τη ρύθμιση του ψηφιακού οικοσυστήματος
 • Διαχείριση κενούμενων φασματικών περιοχών (διαχείριση ψηφιακού μερίσματος)
 • Μοντέλα τιμολόγησης για διασύνδεση στα πλαίσια εθνικού ευρυζωνικού δικτύου
 • Ψηφιακή ευρυεκπομπή και παροχή περιεχομένου μέσω Διαδικτύου
 • Ψηφιακές συναλλαγές στα πλαίσια της σημερινής "έξυπνης" κοινωνίας
 • Αναγκαιότητα για περισσότερες διευθύνσεις Διαδικτύου

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση