Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα II

Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα
11/09/2019

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα II

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Γενική


Καθηγητής: Παπατσώρης Αναστάσιος

Δυσκολία: Δύσκολο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Ο στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με την σε βάθος κατανόηση των αρχών και των περιορισμών που εφαρμόζονται στην μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τεχνολογιών.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Το πεδίο του χρόνου, της συχνότητας, εύρος ζώνης πληροφορίας, σειρές και μετασχηματισμός Fourier, φασματική πυκνότητα ισχύος.
 • Μετατροπή σημάτων συνεχούς χρόνου σε ψηφιακά.
 • Το θεώρημα της δειγματοληψίας Nyquist, εφαρμογή στην κλασική φωνητική τηλεφωνία.
 • Εκπομπή δεδομένων, μέθοδοι επικοινωνίας, σηματοδοσία δύο και πολλαπλών επιπέδων,
 • Ρυθμός μεταφοράς πληροφορίας και συμβόλων, φασματική απόδοση, μέγιστη χωρητικότητα καναλιού βασικής ζώνης, το θεώρημα Shannon-Hartley.
 • Μετάδοση δεδομένων στη βασική ζώνη.
 • Διασυμβολική παρεμβολή, απόκριση συχνότητας καναλιού κατά Nyquist.
 • Διαγράμματα οφθαλμού.
 • Φίλτρα υψωμένου συνημιτόνου.
 • Προσαρμοσμένα φίλτρα.
 • Πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων συμβόλων σε δυαδικά δεδομένα(μονοπολική και διπολική σηματοδοσία) βασικής ζώνης.
 • Κωδικοποίηση δεδομένων (Gray, Manchester).
 • Ψηφιακή διαμόρφωση διέλευσης ζώνης.
 • Δυαδική ψηφιακή διαμόρφωση πλάτους (ASK), συχνότητας (FSK) και φάσης (PSK).
 • Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων πλάτους (M-ASK), συχνότητας (M-FSK) και φάσης (M-PSK).
 • Συνδυασμένη ψηφιακή διαμόρφωση πλάτους και φάσης (QAM).
 • Ορθογωνική διαμόρφωση με επιμερισμό στη συχνότητα (OFDM).
 • Συστήματα συνδυασμένης πολλαπλής πρόσβασης με επιμερισμό στην συχνότητα (FDMA), χρόνο (TDMA) και κώδικα (CDMA).
 • Τεχνικές διαμόρφωσης κι ανίχνευσης για συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση