Στατιστικά του τμήματος

Παρακάτω απεικονίζεται το τμήμα υπό στατιστικό πρίσμα. Τα δεδομένα είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερα, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Ακόμη έχει γίνει κανονικοποίηση στους παλαιότερους βαθμούς των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ μιας και είχαν διαφορετική κλίμακα από αυτή των ΓΕΛ. Ακόμη δεν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία για το έτος 2013 όσον αφορά τους εισακτέους/αποφοίτους και μ.ο. πτυχίου.

Μόρια εισαγωγής τελευταίων 10 ετών

Απλούστερη προβολή / περισσότερα δεδομένα

Εισακτέοι / Απόφοιτοι τελευταίων ετών

Απλούστερη προβολή / περισσότερα δεδομένα

Μέσος όρος πτυχίου τελευταίων ετών

Απλούστερη προβολή / περισσότερα δεδομένα
Σύνδεση