Σύνδεση WiFi

Στον κόμβο Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος(Δι.Πα.Ε.) θα έχετε την δυνατότητα της δωρεάν πρόσβασης σε δύο (2) ασύρματα δίκτυα. Το “eduroam” παρέχει κρυπτογράφηση και ασφάλεια κατά την σύνδεση ενω το “teiserwifi” όχι. Το “eduroam” επίσης είναι πανευρωπαϊκή υπηρεσία και θα μπορέσετε να την βρείτε και σε άλλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης(με τον ίδιο λογαριασμό). Φυσικά θα πρέπει να δώσετε επιπλέον προσοχή αν χρησιμοποιείσεται το δεύτερο δίκτυο μιας και δεν παρέχει ασφάλεια κατά την χρήση του.

Η πρόσβαση σε αυτά, ονομαστικά, είναι από οποιοδήποτε σημείο του campus. Aλλά απο δικιά μας διαπίστωση σε κλειστούς χώρους και σε απομακρυσμένα σημεία πιθανότατα δεν θα μπορέσετε να έχετε πρόσβαση ή θα δυσκολευτείτε πολύ.

Τα σημεία που κατά κύριο λόγω έχουν καλό σήμα είναι:

  • Το κυλικείο(άριστο σήμα).
  • Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του τμήματος (σε κάποια σημεία).
  • Η φοιτητική λέσχη (μέτριο).
  • Το κτίριο της διοίκησης (μέτριο).

Σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκουμε στο Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ), για να συνδεθείτε στο ασφαλές “eduroam” θα πρέπει να κατεβάσετε συγκεκριμένο λογισμικό και θα πρέπει να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις στην συσκευή σας. Οι ρυθμίσεις διαφέρουν ανάλογα με την συσκευή και το Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιεί. Επιλέξτε το Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείτε στην συσκευή σας και ακολουθείστε τις οδηγείες. (Θέλω να πιστεύω πως κανένας δεν χρησιμοποιεί ακόμη win XP..)

Οδηγίες για Windows 8/8.1

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον SecureW2 client.

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ασύρματου δικτύου στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμή εργασιών/taskbar. Επιλέξτε το Άνοιγμα Κέντρου δικτύου και κοινής χρήσης/Open Network and Sharing Center.

Στο παράθυρο που ανοίγει, κάτω από το Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου/Change your network settings, κάντε κλικ στο Ρύθμιση νέας σύνδεσης ή δικτύου/Set up a new connection or network.

Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει πατήστε στο Μη αυτόματη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο/Manually connect to a wireless network, και στη συνέχεια Επόμενο/next.

Στο παράθυρο της μη αυτόματης σύνδεσης, στο πεδίο Όνομα δικτύου/Network Name, πληκτρολογούμε το eduroam, και επιλέγουμε ως Τύπο ασφάλειας/Security type το WPA2-Εταιρικό/WPA2-Enterprise και ως Είδος κρυπτογράφησης/Encryption type το AES. Από τις επιλογές επιλέγουμε μόνο την Έναρξη της σύνδεσης αυτόματα/Start this connection automatically. Πατάμε Επόμενο/Next.

Επιλέγουμε Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης/Change connection settings.

Στην καρτέλα Ασφάλεια/Security επιλέγουμε SecureW2 EAP-TTLS στο πεδίο Επιλογή μεθόδου για έλεγχο ταυτότητας δικτύου/Choose a network authentication method και κάνουμε κλικ στις Ρυθμίσεις/Settings.

Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο που σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε διαφορετικά profiles για το 802.1x. Φτιάξτε ένα καινούριο profile πατώντας την επιλογή New. Δώστε στο profile ένα όνομα της αρεσκείας σας - eduroam στο παράδειγμα μας - και πατήστε το κουμπί OK. Πατήστε στις Παραμέτρους/Configure.

 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο νέο profile του SecureW2:

Στην τελευταία καρτέλα User account πληκτρολογήστε τα στοιχεία username και password. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Σερρών.

Πατήστε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα.

Στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης κάντε κλικ το εικονίδιο δικτύου της γραμμής εργασιών/taskbar. Απο την πλευρική στήλη που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το δίκτυο eduroam και πατάμε Σύνδεση.

Αν όλα ρυθμίστηκαν σωστά θα συνδεθείτε επιτυχώς και θα έχετε πλήρη και κρυπτογραφημένη ασύρματη σύνδεση!

Οδηγίες για Android

(Οι οδηγίες έχουν φτιαχτεί με βάση το Android 4.1 Jelly Bean αλλά οι ίδιες ρυθμίσεις ασφαλείας ισχύουν για όλες τις εκδόσεις Android)

Ανοίξτε τον πίνακα με τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής και πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις. Ενεργοποιείστε την ασύρματη πρόσβαση (Wi-Fi), πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Wi-Fi:

 

Εφόσον βρίσκεστε στην ακτίνα δράσης των ασύρματων υποδομών του ΤΕΙ Σερρών, επιλέξτε το εμφανιζόμενο ασύρματο δίκτυο eduroam. Στο παράθυρο ρυθμίσεων που εμφανίζεται επιλέξτε TTLS ως μέθοδο EAP. Για τη 2η φάση ελέγχου ταυτότητας επιλέξτε PAP.

 

Στα πεδία Ταυτότητα και Κωδικός παρακάτω συμπληρώστε το username και password του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Πατήστε Σύνδεση για να συνδεθείτε.

Οδηγίες για Windows Vista

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον SecureW2 client.

Πατήστε Έναρξη (Start) και μετά Σύνδεση με (Connect to) από την Γραμμή εργασιών των Vista. Η επόμενη εικόνα δείχνει το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση σε δίκτυο (Connect to a network). Διαλέξτε Ρύθμιση σύνδεσης ή δικτύου (Set up a connection or a network) στο κάτω μέρος του παραθύρου.

Στο επόμενο παράθυρο διαλέξτε Μη αυτόματη σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο (Manually connect to a Wireless network).

Στο παράθυρο της μη αυτόματης σύνδεσης, εισάγετε τις πληροφορίες που υποδεικνύονται παρακάτω και πιέστε Επόμενο.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται διαλέξτε Αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης (change connection settings).

Στο παράθυρο που εμφανίζεται καρτέλα Σύνδεση τσεκάρετε μόνο την Αυτόματη σύνδεση που υποδεικνύεται στην εικόνα.

Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια και αλλάξτε τις πληροφορίες σύμφωνα με τις υποδείξεις που δίνονται παρακάτω. Στο πεδίο "Επιλογή μεθόδου για έλεγχο ταυτότητας δικτύου" θα πρέπει να υπάρχει η επιλογή "SecureW2 EAP-TTLS". Αν δεν υπάρχει σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστή εγκατάσταση του SecureW2. Επιλέξτε "SecureW2 EAP-TTLS" και μετά πατήστε Ρυθμίσεις (settings).

Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο που σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε διαφορετικά profiles για το 802.1x. Φτιάξτε ένα καινούριο profile πατώντας την επιλογή "New". Δώστε στο profile ένα όνομα της αρεσκείας σας - "eduroam" στο παράδειγμα μας - και πατήστε το κουμπί "OK". Πατήστε στις Παραμέτρους (Configure).

 

Στις παρακάτω εικόνες (8,9,10,11,12) φαίνονται οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο νέο profile του SecureW2 :

Εικόνα 8. Connection Tab Εικόνα 9. Certificates Tab Εικόνα 10. Authentication Tab Εικόνα 11. User account Tab

Πατήστε Advanced.

Εικόνα 12. Advanced Properties Tab

Πατήστε ΟΚ.

Στη συνέχεια κλείστε όλα τα παράθυρα πατώντας "OΚ" και είστε έτοιμοι να συνδεθείτε. Ενεργοποιείστε το ασύρματο δίκτυο (αν δεν είναι ήδη ανοιχτό) και εφόσον είστε μέσα στην εμβέλεια ενός ασύρματου σταθμού του δικτύου του ΤΕΙ/Σ, θα πρέπει να εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνη σας, ένα μήνυμα που θα σας παροτρύνει να δώσετε τα στοιχεία σας, όπως φαίνεται στην εικόνα 13.

Σχήμα 13. Μπαλονάκι για την εισαγωγή διαπιστευτηρίων.

Κάνουμε κλικ στο μπαλονάκι και εμφανίζεται το παράθυρο του σχήματος 14.

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία username και password. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Σερρών. Στην συνέχεια πατήστε "" και αν όλα είναι σωστά θα πρέπει να έχετε συνδεθεί επιτυχημένα και να έχετε πλήρη και κρυπτογραφημένη ασύρματη σύνδεση!

Σχήμα 14. Εισαγωγή διαπιστευτηρίων

Από την στιγμή που δώσετε τα στοιχεία σας και πατήσετε το "Ok" μπορεί να περάσουν μέχρι και 30 δευτερόλεπτα μέχρι να λειτουργήσει πρακτικά το δίκτυο.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το μπαλονάκι (εικόνα 13) που σας προτρέπει να κάνετε click για να δώσετε τα στοιχεία σας, δοκιμάστε να κάνετε disable/enable την ασύρματη κάρτα δικτύου ή/και refresh στα ασύρματα δίκτυα που βλέπει ο υπολογιστής.

Οδηγίες για Linux

Για να συνδεθείτε στο eduroam μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NetworkManager που είναι διαθέσιμο στις περισσότερες πρόσφατες διανομές. Επιλέξτε το "eduroam" από την λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα και πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Σερρών. Για ασφάλεια επιλέξτε WPA2 Enterprise και για EAP επιλέξτε EAP-TTLS, και κατεβάστε και επιλέξτε το Πιστοποιητικό CA.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για Ubuntu:

Κατεβάστε το Πιστοποιητικό CA.

Επιβεβαιώστε ότι η "Ασφάλεια ασύρματου δικτύου" είναι ρυθμισμένη σε "WPA & WPA2 Enterprise", η "Πιστοποίηση" σε "Tunneled TLS" και η "Εσωτερική πιστοποίηση" σε "PAP" και επιλέξτε το Πιστοποιητικό CA που κατεβάσατε στο προηγούμενο βήμα. Εισάγετε "anonymous" στο πεδίο "Ανώνυμη ταυτότητα", το "Όνομα χρήστη" και τον κωδικό πρόσβασής σας στο "Συνθηματικό" και πατήστε "Σύνδεση":

Εφόσον συνδεθείτε, θα εμφανιστεί το παρακάτω:

Οδηγίες για Windows XP

Κατεβάστε και εγκαταστήστε τον SecureW2 client.

Επιλέξτε Έναρξη -> Σύνδεση με -> Εμφάνιση όλων των συνδέσεων. Κάντε δεξί κλικ στην Ασύρματη σύνδεση δικτύου. Κάντε κλικ στις ιδιότητες. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε τη δεύτερη καρτέλα με τίτλο Ασύρματα δίκτυα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1. Ιδιότητες της ασύρματης σύνδεσης δικτύου

Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη δίκτυο eduroam (στα προτιμώμενα δίκτυα) απλά κάντε διπλό κλικ πάνω στο όνομα eduroam. Αν δεν υπάρχει (μάλλον έχετε ανενεργή την ασύρματη κάρτα) πατήστε Προσθήκη. Βάλτε όνομα δικτύου SSID : eduroam

Εικόνα 2. Προσθήκη του δικτύου eduroam

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στο παράθυρο της Εικόνας 2.

Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές, επιλέξτε την δεύτερη καρτέλα με όνομα Έλεγχος ταυτότητας.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που φαίνονται στο παράθυρο της Εικόνας 3. Στο πεδίο "Τύπος EAP" θα πρέπει να υπάρχει η επιλογή "SecureW2 EAP-TTLS". Αν δεν υπάρχει σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστή εγκατάσταση του SecureW2. Επιλέξτε "SecureW2 EAP-TTLS" και μετά πατήστε Ιδιότητες.

Εικόνα 3. Έλεγχος ταυτότητας για το eduroam.

Θα ανοίξει το παρακάτω παράθυρο που σας δίνει την δυνατότητα να φτιάξετε διαφορετικά profiles για το 802.1x. Φτιάξτε ένα καινούριο profile πατώντας την επιλογή "New". Δώστε στο profile ένα όνομα της αρεσκείας σας - "eduroam" στο παράδειγμα μας - και πατήστε το κουμπί "OK". Πατήστε στις Παραμέτρους (Configure).

  

Στις παρακάτω εικόνες (5,6,7,8,9) φαίνονται οι ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο νέο profile του SecureW2 :

Εικόνα 5. Connection Tab Εικόνα 6. Certificates Tab Εικόνα 7. Authentication Tab Εικόνα 8. User account Tab

Πατήστε Advanced.

Εικόνα 9. Advanced Properties Tab

Πατήστε ΟΚ.

Στην συνέχεια κλείστε όλα τα παράθυρα πατώντας "OΚ" και είστε έτοιμοι να συνδεθείτε. Ενεργοποιείστε το ασύρματο δίκτυο (αν δεν είναι ήδη ανοιχτό) και εφόσον είστε μέσα στην εμβέλεια ενός ασύρματου σταθμού του δικτύου του ΤΕΙ/Σ, θα πρέπει να εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνη σας, ένα μήνυμα που θα σας παροτρύνει να δώσετε τα στοιχεία σας, όπως φαίνεται στην εικόνα 10.

Εικόνα 10. Μπαλονάκι για την εισαγωγή διαπιστευτηρίων.

Κάνουμε κλικ στο μπαλονάκι και εμφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 11.

Πληκτρολογήστε τα στοιχεία username και password. Πρόκειται για τα ίδια στοιχεία που χρησιμοποιείτε και στο σύστημα της Ηλ. Γραμματείας του ΤΕΙ Σερρών. Στην συνέχεια πατήστε "" και αν όλα είναι σωστά θα πρέπει να έχετε συνδεθεί επιτυχημένα και να έχετε πλήρη και κρυπτογραφημένη ασύρματη σύνδεση!

Εικόνα 11. Εισαγωγή διαπιστευτηρίων

Από την στιγμή που δώσετε τα στοιχεία σας και πατήσετε το "" μπορεί να περάσουν μέχρι και 30 δευτερόλεπτα μέχρι να λειτουργήσει πρακτικά το δίκτυο.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται το μπαλονάκι (εικόνα 10) που σας προτρέπει να κάνετε click για να δώσετε τα στοιχεία σας, δοκιμάστε να κάνετε disable/enable την ασύρματη κάρτα δικτύου ή/και refresh στα ασύρματα δίκτυα που βλέπει ο υπολογιστής.

Οδηγίες για iPhone/iPad/iPod

Στις iOS συσκευές ο μόνος τρόπος να περαστούν ρυθμίσεις ασφαλείας στο wifi είναι μέσω του .mobileconfig Connection Profile. Το ΚΛ&ΔΔ έχει δημιουργήσει ένα προφίλ σύνδεσης (eduroam.mobileconfig) το οποίο εφαρμόζει τις σωστές ρυθμίσεις για την υπηρεσία eduroam.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το προφίλ αυτό στο iPhone ή iPad με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

  1. Κατεβάζετε μέσω Safari το eduroam.mobileconfig από τη διεύθυνση http://noc.teiser.gr/wifi/eduroam.mobileconfig.
  2. Το στέλνετε σε email λογαριασμό σας και ανοίγετε το συνημμένο μέσω iPhone/iPad.

Μόλις πατήσετε στο link του προφιλ θα εμφανιστoύν τα παρακάτω παράθυρα στα οποίο πατάτε και στα δύο Εγκατάσταση

Θα δείτε το παράθυρο επιβεβαίωσης ότι το προφίλ εγκαταστάθηκε επιτυχως. Πατήστε Τέλος:

Επιλέξτε eduroam από τη λίστα των διαθέσιμων ασύρματων δικτύων. Θα εμφανιστεί το παράθυρο εισαγωγής των στοιχείων του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Συμπληρώστε τα και πατήστε Είσοδος.

 

Πατήστε Αποδοχή στο παράθυρο με το πιστοποιητικό που εμφανίζεται και θα είστε πλέον συνδεδεμένοι στο ασύρματο δίκτυο eduroam.

 

Σε επόμενες προσπάθειες σύνδεσης στο eduroam δε θα σας ζητούνται τα στοιχεία εισόδου καθώς αυτά θα έχουν αποθηκευτεί.

Αφαίρεση του προφίλ

Αν θέλετε να αφαιρέσετε το προφίλ του eduroam από τη συσκευή σας πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις -> Γενικά και επιλέγετε το Teiser Eduroam Wifi Network από το Προφίλ. Πατήστε Αφαίρεση. Όλες οι ρυθμίσεις και οι κωδικοί θα διαγραφούν.

 
Σύνδεση