Έλληνες φοιτητές αναπτύσουν εξωσκελετό για να βοηθήσουν άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Σύνδεση