Η ομάδα του itSer αποτελείται από εθελοντές που συντηρούν, ανανεώνουν και εξελίσουν το itSer.gr. Πέραν του γεγονότος ότι ο εθελοντισμός με την ευρεία έννοιά του αποτελεί αρετή, πιο συγκεκριμένα ο εθελοντισμός εντός αυτού του ιστότοπου βοηθά τους φοιτητές σημαντικά κατά την φοίτησή τους στο αντίστοιχο τμήμα παρέχοντάς τους οτιδήποτε συμβάλλει θετικά τόσο στην αποπεράτωση της φοίτησής τους αλλά τους δίνει επίσης και τη δυνατότητα να συμμετέχουν ολοκληρωμένα στην λήψη σηματικών αποφάσεων για τις συνθήκες εκμάθησης και το περιβάλλον εντός του τμήματος σε γενικότερο πλαίσιο.


Σε ατομικό επίπεδο

Κάθε εθελοντής μέσω της ομάδας έχει την ευκαιρία να "εργαστεί" σε ένα πραγματικό project το οποίο εξυπηρετεί ποικοίλες ανάγκες ενός διευρυμένου πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια προκύπτουν συνεχώς νέες προκλήσεις οι οποίες απαιτούν ομαδικότητα και στενή συνεργασία με πολλά μέλη της ομάδας ταυτοχρόνως μέσα απο την οποία οι υπάρχουσες γνώσεις του φοιτητή-εθελοντή χρησιμοποιούνται πρακτικά και επιπλέον πολλαπλασιάζονται αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οποιαδήποτε νέα ενέργεια (προσθήκη ή βελτίωση λειτουργιών) απαιτεί νέες γνώσεις για την αποπεράτωσή της. Επιπλέον, η προσπάθεια των εθελοντών κρίνεται (όχι προσωπικά) άμεσα απο τους συμφοιτητές του (ώς χρήστες του ιστότοπου) τόσο μέσω του feedback που λαμβάνουμε όσο και μέσω της βελτίωσης που παρατηρούμε στην ευκολία χρήσης των υπηρεσιών μας και την διεύρυνση του όγκου των πληροφοριών που παρέχουμε. Η ενασχόληση του φοιτητή με το itSer project είναι ουσιαστικά μία προσομοίωση της εργασίας και του εργασιακού του περιβάλλοντος (της ρουτίνας) ώς μελλοντικός εργαζόμενος, όχι σε απόλυτο, αλλά σε μεγάλο ίσως βαθμό.

Αίτηση συμμετοχής

  
Σύνδεση